Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://szczescietociastki.wordpress.com/

Właścicielem bloga bo.szczescie.to.ciastki czyli Panna Anna pisze jest Anna Ławnicka. Kontakt z autorem jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: podazac.za.marzeniami@gmail.com. Właścicielem bloga jest administrator danych.

Dane zebrane w ramach Bloga potrzebne są tylko i wyłącznie do analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

§1 Definicje

Administrator – Anna Ławnicka, prowadząca bloga https://szczescietociastki.wordpress.com

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://szczescietociastki.wordpress.com.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

§2 Dane osobowe

  1. Przetwarzanie danych

a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1.

b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila (podazac.za.marzeniami@gmail.com).

c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

  1. Podanie danych przez Użytkownika

a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

  1. Gromadzenie danych przez Administratora

a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu platforma wordpress.com

b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).

  1. Komentarze blogowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych wordpress.com (komentarze blogowe)

  1. Podstawa przetwarzania danych

a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Uprawnienia Użytkowników

a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b) w celach statystycznych;

c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;

d) w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;

b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

§5 Pozostałe

Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.

W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu bo.szczescie.to.ciastki czyli panna Anna pisze.